X
GO
Advocaten

De advocaten die u in deze materie bijstaan zijn:

 

Ondernemingen

Als handelaar wordt u frequent geconfronteerd met een brede waaier aan problemen. Die problemen dienen vaak kordaat en snel te worden aangepakt.

Zo zijn onze advocaten die gespecialiseerd zijn in het handels- en ondernemingsrecht uiterst onderlegd in het voeren van gerechtelijke handelsgeschillen, zowel voor eisende partijen als voor gedaagden, dit voor de rechter ten gronde als voor de rechter in kort geding (voor bijvoorbeeld stakingsvorderingen).

Het opstellen, controleren en naleven van samenwerkingsovereenkomsten behoort uiteraard tot onze kerntaken.

Onze essentiële bezigheden binnen het handels- en overeenkomsten betreffen dan ook ondermeer:

  • Handelshuurgeschillen
  • Aannemingsovereenkomsten
  • Consumentenkoop
  • Leasingovereenkomsten
  • Redactie van sluitende algemene voorwaarden
  • Oprichting van een nieuwe vennootschap, wijziging maatschappelijk doel, kapitaalsverhogingen, aansprakelijkheden als zaakvoerder, de minderheidsvorderingen,

Wij streven ernaar om tot een minnelijke regeling te komen middels onderhandelingen, advies en bemiddeling. Wanneer dat niet haalbaar is, zullen wij vanzelfsprekend doortastend de correcte gerechtelijke procedure inleiden en afhandelen.

Elk dossier wordt steeds in teamverband besproken en de cliënt wordt bij elke stap en de strategiebepaling betrokken. Ook in deze materie zorgen wij voor een doortastende aanpak waarbij een efficiënte oplossing voor uw probleem centraal staat.

 

Faillissement en insolvabiliteit:

Een inherent aspect van het handeldrijven is dat u als handelaar geconfronteerd wordt met klanten of leveranciers die insolvabel blijken te zijn. Zo kan het zijn dat uw onderneming op haar beurt betalingsmoeilijkheden ondervindt.

Om deze problemen het hoofd te kunnen bieden voorziet de wet verschillende beschermingsmaatregelen.

Van Aelst- Gauquie- Smet beschikt over een team onderlegde advocaten dat advies verleent in hoe u zich het best kan wapenen tegen wanbetalers.

Indien u zou geconfronteerd worden met een faillissement is het noodzakelijk om de schade te beperken en te vermijden dat u enige aansprakelijkheid zou oplopen als zaakvoerder. Ook is het belangrijk dat u, zo snel mogelijk uw aanspraken op  de verschoonbaarheidsverklaring kan realiseren zodat u opnieuw handel kan drijven.

Van Aelst- Gauquie- Smet kan u bij elk van deze aspecten in het handelsleven adviseren en bijstand verlenen.