X
GO

Bemiddeling

Ilke Christiaens

Zij behaalde haar licentiaat in de rechten aan Universiteit van Antwerpen in 2004, waarna zij nog een Master na Master Tax Law volgde aan de Universiteit van Gent. Zij werkte als juriste bij Deloitte en ging daarna in de advocatuur. Toen zij aan de balie was specialiseerde zij zich in het familierecht, en volde zij ondermeer de bijkomende opleiding jeugdrecht. Zij behaalde tevens het Postgraduaat Bemiddeling en is sindsdien erkend bemiddelaar.  In 2012 verliet zij de advocatuur om voor het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Antwerpen te gaan werken als bemiddelaar.

Wat is bemiddeling?

Tijdens een bemiddeling wordt er stilgestaan bij zowel het zakelijke als het emotionele aspect van een scheiding.

Scheiden is immers enerzijds een formeel-juridisch proces. Gehuwde koppels die ervoor opteren om zonder procedureslag uit de echt te scheiden via een zogenaamde EOT (echtscheiding onderlinge toestemming) dienen volgens de wet een hoop afspraken op papier te zetten. Ook bij niet-gehuwde koppels is het zeer zinvol om (schriftelijke) afspraken te maken over hoe zij hun samen opgebouwd vermogen gaan verdelen, en is het zeker aan te raden afspraken over de kinderen op papier te zetten. Duidelijke afspraken over het ouderlijk gezag, domicilie, verblijfs- en financiële regeling (o.a. de fiscaliteit) van de kinderen kunnen discussies in de toekomst vermijden.

Anderzijds is scheiden een heel emotioneel geladen proces. De meest uiteenlopende gevoelens komen aan de oppervlakte. Vaak loopt het tempo van de (ex-)partners niet gelijk: de ene - meestal de beslisser - is al een heel eind gevorderd in zijn verwerkings- en loslatingsproces, de andere moet noodgedwongen volgen. Ook het loskoppelen van de (ex-)partnerrol en de ouderrol is niet evident: hoe kan je ondanks al de opgelopen kwetsuren toch de goede intenties als mama of papa blijven zien in de andere ouder? Ook deze zaken verdienen voldoende tijd en aandacht. Dit om te vermijden dat er spreekwoordelijke onvereffende rekeningen blijven liggen. In een later stadium worden die vaak toch aan elkaar gepresenteerd, in de vorm van steeds terugkerende ruzies of discussies. En uiteindelijk zijn het meestal de kinderen die letterlijk 'het kind van de rekening' zijn. Zij komen de scheiding van hun ouders immers wel te boven maar wel op voorwaarde dat er zich nadien geen blijvende conflicten voordoen.


Tel: 0475 62 02 93