X
GO
Advocaten

De advocaten die u in deze materie bijstaan zijn:

Echtscheidingen

Onze gespecialiseerde advocaten staan u bij in elk geschil inzake het personen- en familierecht.

Deze materie betreft voornamelijk:

  • Echtscheidingen
  • De alimentatievorderingen: zowel tussen ex-partners als voor de kinderen
  • Het uitoefenen van het ouderlijk gezag en het de regelingen omtrent het verblijf van de kinderen
  • De regeling en de beëindiging van de wettelijke samenwoning in de ruime zin
  • De adoptie en afstammingsgeschillen
  • De beschermingsmaatregelen: zoals verlengde minderjarigheid, de verzoeken tot onbekwaamverklaring en het voorlopig bewind
  • Het vereffenen en verdelen van nalatenschappen en andere onverdeeldheden

Dergelijke familiale geschillen zijn zeer aangrijpend voor iedereen die ermee wordt geconfronteerd.

Het is daarom dat u door onze gespecialiseerde advocaten steeds actief en persoonlijk betrokken wordt bij de procedure en de oplossing ervan. Wij bespreken vanaf de aanvang van het dossier de strategie in onderling overleg en adviseren u uiteraard over de haalbaarheid en mogelijke moeilijkheden omtrent de oplossing van het geschil. Daarom kan u bij ons steeds terecht voor een oriënterende consultatie waarin wij naar uw problematiek luisteren, en u reeds een eerste advies en strategie kunnen uitleggen aangepast aan uw situatie. Deze persoonlijke aanpak hanteren wij ook doorheen de gehele aanpak van uw dossier. U zal steeds betrokken worden bij elke stap die in uw dossier gezet wordt

Uiteraard zullen wij, waar nuttig, eerst proberen om een minnelijke regeling te bekomen. Als blijkt dat een minnelijke oplossing niet haalbaar is, dan zullen wij, in samenspraak met u, overgaan tot het inleiden en afhandelen van het geschil voor de rechter.

Ons kantoor werkt samen met een onafhankelijke, externe bemiddelaar die u kan begeleiden in het scheidingsproces.