X
GO
Advocaten

De advocaten die u in deze materie bijstaan zijn:

Bouwrecht

Ons kantoor heeft doorheen de jaren een vergevorderde specialisatie opgebouwd in het bouwrecht waardoor wij bijstand en vertegenwoordiging op maat kunnen verlenen aan zowel bouwheren, aannemers en architecten als aan de andere spelers in deze materie (zoals bijv. verzekeraars).

Dit betekent concreet dat wij u kunnen helpen in zowel het invorderen als het betwisten van facturen, het installeren van expertises (zowel gerechtelijk als minnelijk), het inleiden van een efficiënte procedure bij het mislopen van een bouwproject of van een renovatie. Hierbij gaan wij steeds na of uw verzekeraar al dan niet dient tussen te komen ter dekking van de kosten van dergelijke procedure, waaronder advocaten- en expertisekosten.

Onze advocaten in deze materie zullen u via de persoonlijke aanpak begeleiden naar een minnelijke oplossing wanneer die kan. Indien echter blijkt dat uw tegenpartij (zij het nu als bouwheer, zij het nu aannemer of architect) geen adequate minnelijke oplossing voor een geschil wil bieden, zullen wij uiteraard steeds in nauw overleg de meest efficiënte gerechtelijke procedure voor u inleiden.

Indien u meer informatie wenst, kan u steeds onze gespecialiseerde advocaten contacteren voor een inleidend gesprek.