X
GO
Advocaten

De advocaten die u in deze materie bijstaan zijn:

 

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Wordt u als werkgever of werknemer, bediende of arbeider geconfronteerd met een geschil op de werkvloer, dan kan u steeds bij ons terecht. Ons kantoor biedt u gespecialiseerde en persoonlijke hulp ter ondersteuning in dergelijke situaties en pogen wij voor u een oplossing te bewerkstelligen alvorens dergelijke geschillen escaleren.

Wanneer een minnelijke oplossing niet (meer) mogelijk is, dan zal zullen wij u krachtdadig bijstaan om via procedurele weg voldoening voor u te verkrijgen.

Dit betekent dat onze gespecialiseerde advocaten u zullen bijstaan in alle individuele geschillen (ontslag, schijnzelfstandigheid, tijdskrediet en loopbaanonderbreking, schorsing van de arbeidsovereenkomst, beschermde werknemers, herstructureringen, WCO, outplacement, collectief ontslag, sociale verkiezingen,…).

Sociaal zekerheidsrecht

In de sociale sector treden onze gespecialiseerde advocaten op zowel voor de sociaal verzekerde, als voor de openbare instellingen.

Wanneer u als sociaal verzekerde bijv. wordt geconfronteerd met een ontslag, arbeidsongeschikt wordt, of problemen kent met de berekening of toekenning uw pensioen, kunnen wij u bijstaan ter vrijwaring van uw rechten tegenover openbare instellingen (zoals RVA, mutualiteit, rijksdienst, kinderbijslagfonds, …).

Als zelfstandige of als werknemer zullen wij voor u optreden tegenover deze instellingen ter garantie dat u al uw rechten gewaarborgd worden. Dit houdt ook in dat wij (veelal voor de arbeidsrechtbank) uw rechten zullen verdedigen in een gerechtelijke procedure indien nodig.

Sociaal Strafrecht

Ons kantoor geniet terecht van een uitstekende reputatie inzake strafrecht. Onze advocaten staan u dan ook met uitstekende kennis van zaken bij in het sociaal strafrecht. Zo zullen wij u steeds bijstaan bij zowel de controle van de sociale inspectie, het behandelen van een administratieve procedure als een correctionele afhandeling van mogelijke inbreuken op het sociaal recht. Deze hulp bieden wij uiteraard wanneer u beschuldigd wordt van inbreuken op het sociaal (straf)recht als wanneer u slachtoffer bent van een sociaalrechtelijke inbreuk.

Indien u geconfronteerd wordt met één van deze aspecten, aarzel dan niet om ons te contacteren om meer informatie te verkrijgen.