X
GO
Advocaten

De advocaten die u in deze materie bijstaan zijn:

Aansprakelijkheid

Aangezien een ongeval soms snel gebeurd is, en de schade soms zeer ernstige proporties kan aannemen, kan ons kantoor u aan de hand van haar doorgedreven expertise in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht ongetwijfeld van nut zijn. De advocaten verlenen oplossingsgericht advies en gespecialiseerde bijstand, zowel aan particulieren als aan verzekeraars en  ondernemingen.

Aansprakelijkheidsrecht omvat alle voorvallen waarbij er iemand schade lijdt, rechtstreeks of onrechtstreeks, en dit ten gevolge van de fout van iets/iemand anders. Dit kan zowel in het kader van contractuele als buitencontractuele relaties zijn, en ongeacht of de fout op zich een strafbaar feit uitmaakt.

Een aantal vragen waarbij men via het aansprakelijkheidsrecht tot een oplossing kan komen zijn de volgenden:

  • Ben ik altijd aansprakelijk als mijn hond iemand bijt?
  • Ben ik aansprakelijk wanneer er een bloempot van op mijn vensterbank naar beneden valt op het hoofd van een voetganger?
  • Ben ik als huurder altijd aansprakelijk voor brand in een huurwoning?
  • Wat kan ik doen wanneer er na verbouwingen aan mijn woning ernstige waterschade blijkt te zijn, en de aannemers naar elkaar wijzen?
  • Ben ik als ouder mee aansprakelijk wanneer mijn zoon/dochter iets mispeutert?

In zulke gevallen is het belangrijk om zo snel mogelijk een advocaat raad te plegen, en daarbij kan ons kantoor u ongetwijfeld helpen, dit zowel preventief als na de feiten. Onze expertise kan dienstig zijn zowel wanneer u zelf schade hebt geleden, als wanneer iemand u verantwoordelijk houdt voor schade die hij/zij geleden heeft.

 

MEDISCH RECHT

Een specifiek domein binnen het aansprakelijkheidsrecht betreft de medische aansprakelijkheid. Ook in het kader daarvan kan ons kantoor u van dienst zijn. Procedures na medische fouten, bij schending van de patiëntenrechten, met betrekking tot de gevolgen van verkeerde diagnoses, of bijstand bij procedures voor het Fonds voor Medische Ongevallen zijn slechts een kleine greep uit het aanbod.

 

RECHTSBIJSTAND & FAMILIALE VERZEKERING

Wanneer u het slachtoffer bent in een aansprakelijkheidskwestie, kan u  in sommige gevallen aanspraak maken op een zogenaamde rechtsbijstandverzekering. Op deze manier worden de kosten die nodig zijn voor een advocaat en voor het voeren van een juridische procedure vaak grotendeels tot zelfs volledig gedragen door de verzekeraar.

Ook een familiale verzekering kan in aansprakelijkheidskwesties een belangrijke rol spelen, aangezien zij mogelijk tussenkomst verleent wanneer u aansprakelijk wordt geacht voor schade die iemand anders lijdt.

Het loont dus zeker de moeite om hieromtrent informatie in te winnen bij uw verzekeraar, of minstens om dit te melden zodat ons kantoor voor u kan nagaan welke verzekeringen er mogelijk van nut kunnen zijn bij de afhandeling van het geding.