X
GO

Vincent Andries

Vincent Andries behaalde zijn kandidatuurdiploma in de rechten aan de Ufsia in 2002, en zijn licentiaatsdiploma in de rechten aan de UIA in 2005, na een jaar gestudeerd te hebben aan de Université de Sciences Sociales in Toulouse (Fr.). Hij vervolledigde zijn studies met een aanvullend diploma in de criminologische wetenschappen aan de Universiteit te Gent.

Mr. Andries vervoegde het kantoor te Antwerpen in 2006 alwaar hij cliënten bijstond in diverse rechtsgebieden. Aangezien zijn interesse voornamelijk uitging naar het strafrecht, specialiseerde hij zich verder in deze materie. Mr. Andries kan u bijstaan in alle procedures aangaande strafrecht, verkeersrecht en familierecht.

Hij is tevens houder van het certificaat van de bijzondere opleiding cassatieprocedures in strafzaken en kan u bijstaan in zaken voor het Hof van Cassatie.

Mr. Andries staat in voor het kantoor in Turnhout, maar blijft ook nog verbonden aan het kantoor in Antwerpen.

Tel.: 0497 39 18 21