X
GO

Judith Messely

Judith Messely behaalde in 2016 haar diplomaMaster in de Rechten aan de Universiteit van Gent.

Tijdens haar studies nam Judith Messely deel aan het Erasmus uitwisselingsprogramma waarbij ze een semester aan de Universidad de Murcia in Spanje studeerde.

Op 1 september 2016 legde zij de eed af als advocaat aan de Antwerpse balie en maakte zij haar intrede bij het team van Van Aelst- Gauquie- Smet.

Tijdens haar studies ontwikkelde Judith Messely een ruime interesse voor het burgerlijk recht, in het bijzonder voor het familie- en jeugdrecht, huurrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Tel.: 0499 50 60 33