X
GO

Els Gauquie

Els Gauquie behaalde haar kandidatuur in de rechten aan de Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix te Namen in 1990 en haar licentiaat in de rechten aan de KU Leuven in 1993. Reeds tijdens haar studies was zij geboeid door het strafrecht, waarna zij besloot zich te specialiseren in deze materie. Zij behaalde het aanvullend diploma in de criminologische wetenschappen aan de KU Leuven in 1994. Zij trad toe tot de balie in 1994 en begon haar stage bij het kantoor van Mr. Van Aelst te Brussel.

In 1998 richtte ze samen met Mr. Van Aelst als medevennoot, het kantoor te Antwerpen op. Haar tomeloze inzet en leidinggevende rol liggen aan de basis van de succesvolle expansie van dit kantoor.

Zij specialiseerde zich in het algemeen en bijzonder strafrecht, en stond reeds zowel beschuldigden als burgerlijke partijen bij in een 40-tal assisenzaken.

Tel.: 0475 36 41 75